Šta znači BATERIJA?

» baterija • ženski rod (elektrotehnika) Električna baterija, više lajdenskih boca koje se radi većeg električnog punjenja, spoje tako da su sve spoljašnje obloge sa jedne strane i sve unutrašnje obloge sa druge strane među sobom povezana.
DŽepna električna lampa.

» baterija • ženski rod (vojska) Više topova (4-iste vrste, sa potpunom opremom i priborom, koji predstavljaju jednu borbenu jedinicu; kremen, ognjilo na starim puškama.