Šta znači BAŠ?

» baš • muški rod (nautika) Prednji deo lađe, pramac.

» baš • prefiks U složenicama: najstariji, najglavniji.
» baš • prilog Taman, upravo.

» Pogledajte i bas «