Šta znači BALANS?

» balans • muški rod Ravnoteža; nedoumica, kolebanje, neodlučnost;
astr. Terazije u Zodijaku;
trg. Bilans, konačni račun; korak u igri kad telo stoji na jednoj nozi, figura u plesu (u lansu i kadrilu);
mor. Podaci mornara o robi koju su natovarili.