Šta znači BAČIJE?

» bačije Čobanska, stočarska naselja.