Šta znači BAČIJATI?

» bačijati • glagol Izgoniti stoku na bačiju, boraviti kod stoke na bačiji (rum.)