Šta znači AŽIOTAŽA?

» ažiotaža • ženski rod Spekulacija, trgovanje novcem, hartijama od vrednosti, deonicama i sl., igranje na berzi, berzansko zelenašenje.