Šta znači AZIGOZAN?

» azigozan • pridev Organski deo koji nije u paru, nije slubljen.