Šta znači AZI?

» Azi • (mitologija) Skandinavski vrhovni bogovi.