Šta znači AZELIČAN?

» azeličan • pridev Neljubomoran, nezavidljiv.