Šta znači AVANTURA?

» avantura • ženski rod Redak doživljaj, pustolovina; smelo preduzeće, smeo trgovački pokušaj.
Poduhvat sa puno rizika, nesiguran poduhvat koji računa na slučajan uspeh.
Sumnjiv poduhvat, neizvestan, pretežno sa nepoštenim namerama.