Šta znači AUTONOMIJA?

» autonomija • ženski rod Samozakonodavstvo, samouprava, politička nezavisnost, samostalnost; fil., pokoravanje svojim vlastitim zakonima (supr.: heteronomija).
Nezavisnost, samouprava; ustavom i drugim zakonima države regulisano pravo nacionalno-teritorijalne oblasti da samostalno rešava stvari unutrašnje uprave, uz poštovanje saveznih zakona i propisa državne zajednice u kojoj i autonomna jedinica uzima odgovarajuće učešće u upravljanju.