Šta znači AUTODIKIJA?

» autodikija • gr. koji samom sebi sudi. pravo nekoga da sam sebi sudi.