Šta znači AUTO?

» auto • muški rod (auto-moto) Uobičajena skraćenica za automobil. Automobil.

» auto • prefiks Predmetak u složenicama sa značenjem: sam, samo.