Šta znači ATAKAMA?

» Atakama • ženski rod (geologija) Pustinja u Čileu.