Šta znači ASEITET?

» aseitet • muški rod Samostalnost, osobina ljudi koji rade samo po svom sopstvenom, unutarnjem nagonu, bez ikakvog podsticaja spolja; po sholastičkoj teologiji: svojstvo boga koji uzrok svog bića ima u samom sebi, dakle postoji sam sobom ili kroz sebe sama (a se est); u novije doba: jači izraz za slobodnu volju.