Šta znači AŠANJA?

» Ašanja • ženski rod (geologija) Mesto u Sremu kod Pećinaca.