Šta znači AS?

» as • muški rod Kod starih Rimljana novac, u početku od pola kg. bakra u vrednosti 1,din., a kasnije samo pet para.
U novije doba: apotekarska funta od unca, sada potisnuta tzv. metričkim merenjem; najmanja jedinica za merenje zlata;
Prvak, najbolji u nekoj struci, naročito avijatici i drugim granama sporta.
Pilot-lovac u vazdušnim bitkama.

» as • muški rod (sport) Servis pretvoren u poen u tenisu tako da protivnički igrač i ne dotakne loptu.
Prvak u sportskoj disciplini.
» as • muški rod (karte za igru) Najjača karta, kec na francuskim kartama.
» As • skraćenica (hemija) Simbol za arsen.

» Pogledajte i «