Šta znači ARTROZOA?

» artrozoa • ženski rod (životinja) Životinje sa zglobovima, opšte ime za kukce (insekte), pauke, rakove i crve.