Šta znači ARTROPODI?

» artropodi U zooloiji: porodica zglavkara (rakovi, insekti, stonoge).