Šta znači ARTROPODA?

» artropoda • ženski rod (životinja) Zglavkari.