Šta znači ARTRO?

» artro • prefiks Predmetak u složenicama sa značenjem: zglob, zglobni.