Šta znači ARTRITIČAN?

» artritičan • pridev Koji je u vezi sa zapaljenjem zglobova; koji je protiv zapaljenja zglobova (sredstvo, lek).