Šta znači ARTILJERIJA?

» artiljerija • ženski rod Prvobitno: svaka ratna sprava uopšte; kasnije: topovi, topništvo, rod vojske naoružan topovima.
Rod vojske kome je osnovno naoružanje topovi (fr.)