Šta znači ARSENITI?

» arseniti • (hemija) Jedinjenje arsenove kiseline sa bazama.