Šta znači AROZIRATI?

» arozirati • glagol Zalivati, polivati, navodnjavati; voj. metodski bombardovati, obasuti (ili obasipati) vatrom, granatama, bombama; trg. doplatiti, naknadno platiti.