Šta znači AROGACIJA?

» arogacija • ženski rod Usvajanje osobe koja više nije pod očinskom vlasti. (lat.)