Šta znači ARKCIOR CITACIO?

» arkcior citacio • lat. arctior citatio Pravno: oštriji (ili: pooštren) poziv pred sud.