Šta znači ARKCIJUS JUS?

» arkcijus jus • lat. arctius jus Pravno zn. bliže (ili preče) pravo, pravo prvenstva.