Šta znači ARKATO?

» arkato • prilog (muzika) Prevlačeći gudalom.