Šta znači ARKADA?

» arkada • ženski rod (anatomija) Lučna čeona kost, deo čeone kosti nad okom.

» arkada • ženski rod (arheologija) Hodnik na svodove, sveden prolaz, polukružni otvor, niz lukova na stubovima.