Šta znači ARKA?

» arka • ženski rod (mitologija) Kovčeg u kome se starozavetni Noj spasao od potopa i koji se ploveći zaustavio na vrhu planine Ararat.
U starohrišćanskoj crkvi: posuda u kojoj su čuvane euharistija, relikvije i dr. dragocenosti.