Šta znači ARHI?

» arhi • prefiks Predmetak u složenicama koji znači: glavni, prvi, nad, pra-.