Šta znači ARHEGONIJA?

» arhegonija • ženski rod (botanika) Ženski spolni organi kod nekih biljaka bescvetnica i mahovina (grč.)