Šta znači ARHAT?

» Arhat • im. osoba koja je svojim bezgrešnim načinom života dostigla potpuno savršenstvo. Koristi se u budizmu, pandan je svecu u hrišćanstvu.