Šta znači ARHAIZACIJA?

» arhaizacija • ženski rod Proces zastarevanja pojedinih jezičkih osobina.
Davanje arhaičnog oblika ili suštine, udešavanje na starinski način.