Šta znači ARANŽMAN?

» aranžman • muški rod Sporazum, nagodba, izmirenje, poravnanje.
Ustaljeni poredak, raspored, razvrstavanje snaga.
Obrada, prerada muzičkog ili književnog dela.
Uređivanje, uređenje, red, raspored; sporazum, poravnanje, izmirenje; muz. obrada, udešavanje.