Šta znači ARAK?

» arak • muški rod gen. arka, tabak (hartije).
gen. araka, vrsta jake rakije od pirinča, šećera ili od soka kokosovog oraha, rum (od ove je postala reč rakija).