Šta znači ARABLJANI?

» Arabljani Arapi, ljudi iz Arabije.