Šta znači ARABIZIRATI?

» arabizirati • glagol Udesiti po arapski; govoriti arapski; upotrebljavatu u govoru arapske reči; ugledati se na Arabljane, npr. u umetnosti.