Šta znači APSORPCIJA?

» apsorpcija • ženski rod fiz. Usisavanje, upijanje, primanje u sebe (supr.: emisija);
fiziol. Prolazak svarene hrane kroz crevnu sluzokožu u krvotok, čin kojim se u želucu završava varenje hrane;
fig. Potpuna zauzetost (poslom, mislima i sl.).