Šta znači APSOLVIRATI?

» apsolvirati • glagol Završiti školovanje na fakultetu ili na nekoj visokoj školi, ali bez završnih ispita.
Završiti kakav drugi posao.
Razrešiti, osloboditi od (greha ili krivice); svršiti, završiti, npr. školu.