Šta znači APSOLUTORAN?

» apsolutoran • pridev Koji oslobađa, koji razrešava obaveza, otpusni.