Šta znači APSOLUTIZACIJA?

» apsolutizacija • ženski rod Činjenje apsolutnim, apsolutiziranje.