Šta znači APSOLUTIV?

» apsolutiv • pridev (lingvistika) Indikativ; suprotno: relativ.