Šta znači APSOLUTISTIČKI?

» apsolutistički • pridev Koji se odnosi na apsolutizam i na apsolutiste.
Na apsolutistički način, neograničeno, samovoljno.