Šta znači APSITI?

» apsiti • glagol Lišavati slobode, stavljati u zatvor; isto i hapsiti (tur.)