Šta znači APSIDNA LINIJA?

» apsidna linija • Astro. Velika osa eliptične putanje, tj. duž koja spaja obe apside.