Šta znači APSIDIOLA?

» apsidiola • ženski rod (arheologija) Mala horska kapela, naročito u crkvama romanskog stila.