Šta znači APSIDA?

» apsida • ženski rod (arheologija) U srednjovekovnoj crkvenoj arhitekturi: zadnji, polukružni delovi crkava, naročito onih koje su građene u romanskom stilu.
Zadnji, polukružni deo oltara.

» apsida • ženski rod (astrologija) Zajedničko ime za perihel i ahel (najveća i najmanja udaljenost planeta na putanji oko Sunca).
Jedna od dveju tačaka na eliptičnoj putanji nebeskog tela u kojoj se ono nalazi na najvećem odnosno najmanjem odstojanju od tela oko kojeg optiče, dakle, afelijum i perihelijum za planetu, neku kometu i apogej i perigej za Mesec;