Šta znači APSENTIZAM?

» apsentizam • muški rod Odsutnost od mesta kome neko stvarno pripada, naročito boravak irskih posednika van Irske.